1. Sklep internetowy ZPH Laszkiewicz-Zagórski s.c. działający pod adresem  www.nordicwalking-sport.pl prowadzony jest przez Zagórski FH, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowina 19, NIP: 7811075142, REGON: 630518083, zwanym dalej Sklepem.

 

2. Przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez sklep www.nordicwalking-sport.pl są towary (kije nordicwalking, kije narciarskie biegowe, kije do rolek, kije do nartorolek, skike, kije trekkingowe, akcesoria i części, odzież sportowa) przedstawione na stronach www.nordicwalking-sport.pl. Sklep zaprasza  do składania zamówień, poprzez przyjęcie zamówienia przez Sklep - dochodzi do formalnego zawarcia umowy.

 

3. Ceny towarów sprzedawanych w sklepie wyrażone są w złotych polskich [PLN]  i zawierają podatek VAT . Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki towaru. Koszty przesyłki towaru do Kupującego zamieszczone są na stronach Sklepu www.nordicwalking-sport.pl.

 

4. Zakupu w sklepie dokonuje się poprzez umieszczenie wybranego towaru w koszyku, a następnie wypełnienie kolejnych stron formularza zamówienia wskazanego na stronie Sklepu www.nordicwalking-sport.pl.

5. Zamówienie można składać 24h na dobę przez cały rok.

 

6. Kupujący, po złożeniu zamówienia, otrzyma pocztą elektroniczną na podany e-mail:

a). informację o przyjęciu zamówienia

b). informację o terminie realizacji zamówienia

c). informację, że towar został wysłany do kupującego

 

7. Sklep wykona umowę (zrealizuje zamówienie) najpóźniej w terminie do trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego zamówienia i oświadczeniu Sklepu o jego przyjęciu. Towar zamówiony w sklepie www.nordicwalking-sport.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Sklep zaleca sporządzić protokół szkody.

 

8. Sklep nie mogąc spełnić świadczenia (zrealizować zamówienia) na rzecz Kupującego m.in. z tego powodu, że zamówiony towar przez Kupującego nie jest dostępny, to wtedy niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie oraz zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

 

9. Kupujący może dokonać wyboru sposobu zapłaty. W przypadku, gdy Kupujący wybierze sposób zapłaty „przedpłata na konto” albo płatność kartą, to wysyłka realizowana będzie po wpływie przedpłaty na konto Sklepu. Przy odstąpieniu od umowy przedpłata zostaje zwrócona Kupującemu wraz z należnymi od daty dokonania przedpłaty odsetkami ustawowymi.

 

10. Kupujący może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu. Wzajemnie świadczenia stron ulegają zwrotowi w terminie do 14 dni. Sklep poświadcza na piśmie zwrot świadczenia. Wzór oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu www.nordicwalking-sport.pl.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.pdf

 

11. W przypadku reklamacji Kupujący jest zobowiązany przesłać reklamowany towar na adres Zagórski FH., ul. Nowina 19,  60-589 Poznań, wraz z protokołem opisującym wadę lub uszkodzenie towaru znajdującym się na stronie Sklepu www.nordicwalking-sport.pl. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji towar bez wad zostanie odesłany Kupującemu, koszty reklamacji, w tym koszty przesłania towaru wadliwego przez Kupującego ponosi Sklep.

 

12. Wszystkie nazwy towarów, numery katalogowe, nazwy producentów i ich znaki towarowe użyte są  na stronach Sklepu wyłącznie w celach identyfikacji towarów i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

 

13. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.nordicwalking-sport.pl są przetwarzane przez Zagórski FH., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowina 19.
Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

 

14. Korzystanie ze sklepu internetowego www.nordicwalking-sport.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

a). Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b). Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

c). minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

15. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.nordicwalking-sport.pl, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

16. Regulamin Sklepu nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. t.j. z 2012 r., poz. 1225) , ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy  z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)