dobor kija

Uwaga!

Przy chodzeniu rehabilitacyjnym kije mogą być krótsze.